KANSAS CITY
Game log for the 2018 Season  -- All Games YTDView Last 20 YTD
 Results
DateSurfOpponentPitcherLineOUScoreResOU
07/15Natat CHI WHITE SOXSMITH BURCH+1059.5-9LossOver
07/14Natat CHI WHITE SOXDUFFY DANNY+11595WinUnder
07/13Natat CHI WHITE SOXKELLER BRAD+1109.5-3LossOver
07/11Natat MINNESOTASMITH BURCH+1879.5-3LossOver
07/10Natat MINNESOTAKENNEDY IAN+155105WinOver
07/09Natat MINNESOTADUFFY DANNY+1878.5-2LossUnder
07/08Natvs BOSTONFILLMYER HEATH+2059.5-3LossOver
07/07Natvs BOSTONKELLER BRAD+1709.5-11LossOver
07/06Natvs BOSTONHAMMEL JASON+3108-5LossOver
07/04Natvs CLEVELANDOAKS TREVOR+2159-1LossUnder
07/03Natvs CLEVELANDDUFFY DANNY+1509-2LossOver
07/02Natvs CLEVELANDJUNIS JAKE+2408-6LossOver
07/01Natat SEATTLEKELLER BRAD+2457-1LossUnder
06/30Natat SEATTLEHAMMEL JASON+1908.5-2LossOver
06/29Natat SEATTLEKENNEDY IAN+1878-3LossUnder
06/27Natat MILWAUKEEDUFFY DANNY+18781WinOver
06/26Natat MILWAUKEEJUNIS JAKE+2008-4LossUnder
06/25Natvs LA ANGELSKELLER BRAD+17092WinUnder
06/24Natat HOUSTONHAMMEL JASON+2857.5-8LossOver
06/23Natat HOUSTONKENNEDY IAN+2658-1LossUnder
06/22Natat HOUSTONDUFFY DANNY+2708.51WinUnder
06/20Natvs TEXASJUNIS JAKE-1059.5-1LossUnder
06/19Natvs TEXASHAMMEL JASON+1259-3LossUnder
06/18Natvs TEXASKENNEDY IAN+1009.5-3LossUnder
06/17Natvs HOUSTONKELLER BRAD+2309.5-3LossOver
06/16Natvs HOUSTONDUFFY DANNY+2209.5-8LossOver
06/15Natvs HOUSTONJUNIS JAKE+2058.5-4LossOver
06/13Natvs CINCINNATIHAMMEL JASON+1159.5-7LossUnder
06/12Natvs CINCINNATIKENNEDY IAN-1059.5-4LossUnder
06/10Natat OAKLANDKELLER BRAD+1558-1LossUnder
06/09Natat OAKLANDDUFFY DANNY+1558.52WinUnder
06/08Natat OAKLANDJUNIS JAKE+1357.5-5LossOver
06/07Natat OAKLANDHAMMEL JASON+1458.5-3LossUnder
06/06Natat LA ANGELSKENNEDY IAN+2107.5-1LossUnder
06/05Natat LA ANGELSKELLER BRAD+1758-1LossUnder
06/04Natat LA ANGELSDUFFY DANNY+1708.5-3LossOver
06/03Natvs OAKLANDJUNIS JAKE-1109-4LossUnder
06/02Natvs OAKLANDHAMMEL JASON+14091WinPush
06/01Natvs OAKLANDKENNEDY IAN+1159.5-16LossOver
05/30Natvs MINNESOTAKELLER BRAD+12593WinOver
05/29Natvs MINNESOTADUFFY DANNY+1108.51WinUnder
05/28Natvs MINNESOTAJUNIS JAKE-1109-3LossOver
05/27Natat TEXASHAMMEL JASON+180102WinUnder
05/26Natat TEXASKENNEDY IAN+13010.5-1LossUnder
05/25Natat TEXASSKOGLUND ERIC+1259.5-4LossOver
05/24Natat TEXASDUFFY DANNY-120106WinPush
05/23Natat ST LOUISJUNIS JAKE+15583WinUnder
05/22Natat ST LOUISHAMMEL JASON+2008.54WinUnder
05/21Natat ST LOUISKENNEDY IAN+1828.5-6LossUnder
05/20Natvs NY YANKEESSKOGLUND ERIC+1559-9LossOver
05/19Natvs NY YANKEESDUFFY DANNY+2208.5-5LossOver
05/18Natvs NY YANKEESJUNIS JAKE+1609.53WinUnder
05/16Natvs TAMPA BAYHAMMEL JASON+1009.5-2LossUnder
05/15Natvs TAMPA BAYKENNEDY IAN-1059.5-1LossOver
05/14Natvs TAMPA BAYSKOGLUND ERIC-1059.5-1LossUnder
05/13Natat CLEVELANDDUFFY DANNY+2308-9LossOver
05/12Natat CLEVELANDJUNIS JAKE+1828.5-4LossUnder
05/11Natat CLEVELANDHAMMEL JASON+2208.51WinOver
05/10Natat BALTIMOREKENNEDY IAN-10510.5-5LossOver
05/09Natat BALTIMORESKOGLUND ERIC+1259.5-2LossUnder
05/08Natat BALTIMOREDUFFY DANNY+1458.58WinOver
05/06Natvs DETROITJUNIS JAKE-13592WinUnder
05/05Natvs DETROITHAMMEL JASON-1509.5-1LossUnder
05/04Natvs DETROITKENNEDY IAN-14092WinUnder
05/03Natvs DETROITSKOGLUND ERIC-1359.54WinOver
05/02Natat BOSTONDUFFY DANNY+16510.5-1LossUnder
05/01Natat BOSTONJUNIS JAKE+2608.51WinOver
04/30Natat BOSTONHAMMEL JASON+2158.5-4LossOver
04/29Natvs CHI WHITE SOXKENNEDY IAN-1209.51WinUnder
04/28Natvs CHI WHITE SOXOAKS TREVOR-1259.5-8LossUnder
04/28Natvs CHI WHITE SOXSKOGLUND ERIC-13010.53WinUnder
04/27Natvs CHI WHITE SOXDUFFY DANNY-1209-3LossOver
04/26Natvs CHI WHITE SOXJUNIS JAKE-1559-3LossPush
04/25Natvs MILWAUKEEHAMMEL JASON+1059-4LossUnder
04/24Natvs MILWAUKEEKENNEDY IAN+1159.5-3LossUnder
04/22Natat DETROITSKOGLUND ERIC+16093WinOver
04/21Natat DETROITDUFFY DANNY+1008.5-8LossOver
04/20Natat DETROITHAMMEL JASON+1209-1LossUnder
04/20Natat DETROITJUNIS JAKE-10581WinUnder
04/18Artat TORONTOKENNEDY IAN+1828-10LossOver
04/17Artat TORONTOSKOGLUND ERIC+1829-8LossOver
04/17Artat TORONTODUFFY DANNY+1409-1LossPush
04/14Natvs LA ANGELSJUNIS JAKE+1507.5-2LossOver
04/13Natvs LA ANGELSHAMMEL JASON+1459.5-1LossUnder
04/12Natvs LA ANGELSKENNEDY IAN+1359.5-6LossUnder
04/11Natvs SEATTLEDUFFY DANNY+1309-2LossUnder
04/10Natvs SEATTLESKOGLUND ERIC-1058.5-5LossOver
04/09Natvs SEATTLEJUNIS JAKE-1057.510WinOver
04/08Natat CLEVELANDHAMMEL JASON+1907.5-2LossUnder
04/07Natat CLEVELANDKENNEDY IAN+2157.51WinUnder
04/06Natat CLEVELANDDUFFY DANNY+2107.5-1LossUnder
04/03Natat DETROITJUNIS JAKE+1008.51WinUnder
04/02Natat DETROITHAMMEL JASON+1008.5-5LossUnder
03/31Natvs CHI WHITE SOXKENNEDY IAN-1058.5-1LossUnder
03/29Natvs CHI WHITE SOXDUFFY DANNY-1208.5-7LossOver